ला एकेडेमिया चार्टर स्कूल-आधारित स्वास्थ्य केन्द्र

ला एकेडेमिया चार्टर स्कूल-आधारित स्वास्थ्य केन्द्र
30 उत्तरी एन स्ट्रीट
ल्यानकास्टर, PA 17602
संयुक्त राज्य अमेरिका
फोन: 717-299-6371