व्यवहारिक स्वास्थ्य

हामी विश्वास गर्दछौं सम्पूर्ण स्वास्थ्य

union_cc_team_care_graphic_for_web_4_22_rev

व्यवहार स्वास्थ्य सेवाहरू

  • लत उपचार 
    • संग हाम्रो साझेदारी RASE परियोजना  ओपियोइड/नार्कोटिक लत भएका बिरामीहरूको लागि औषधि-सहायता उपचार विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। उपचार विकल्पहरूमा Suboxone, Subutex, र Vivitrol समावेश छन्।
  • मनोचिकित्सक हेरचाह टोली द्वारा डायग्नोस्टिक मनोचिकित्सा मूल्यांकन
  • मनोचिकित्सा हेरचाह टोली संग मनोचिकित्सा औषधि व्यवस्थापन
  • संक्षिप्त हस्तक्षेप र उदासीनता, चिन्ता, र अन्य व्यवहार स्वास्थ्य अवस्थाको लागि छोटो अवधि परामर्श
  • अधिक विस्तृत र दीर्घ-अवधि परामर्श सेवाहरूको लागि रेफरलहरू
  • साइटमा फार्मेसी पहुँच