sèvis

Nou kwè nan sante antye

Nan Inyon Swen Kominotè, objektif nou se eklate ekite nan swen sante pasyan-dirije ki akeyi ak ranfòse kominote nou yo pa entegre kò, lespri, ak kè. Nou kwè nan sante antye. Sa vle di nou adrese ak geri maladi, men egalman enpòtan, nou jwenn nan la sa ki lakòz kòz yo pa travay deyò nan swen dirèk ak konsantre sou fleo sosyal yo ki dwe adrese reyalize ekite vre.

Pandan ke Union Community Care chaje frè pou sèvis swen sante nou bay yo, gen anpil diferan metòd peman ki kenbe sèvis nou yo abòdab pou pasyan yo. Nou pran swen pasyan ki pa gen okenn asirans, asirans komèsyal, Asistans Medikal, oswa Medicare. Nou Tarif Pwogram Tarif glisman ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis dantè medikal ak prevantif yo ofri nan sant nou yo ki baze sou revni nan kay la ak gwosè.

Sant nou yo bay bon pakin ak aksè fasil pou pasyan ki gen yon andikap fizik, resous pasyan nan tou de angle ak panyòl, ak sèvis entèpretasyon pou plis pase 50 lang.

Swen Medikal pou Fanmi

Dantè Swen

Konpòtman Sante

Sipò sosyal

Pasyan ou ki santre sou kay medikal ou (PCMH)

Nou ofri yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti yo, valè yo, ak bezwen moun ki sèvi nou yo.

Swen enklizif

Union Community Care gen ekip swen pwogresif ki pran swen pwofondman pou pasyan yo epi ki vini nan kominote nou an ak eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl.

Pasyan ki santre

Nan Inyon Swen Kominotè, objektif nou se eklate ekite nan swen sante pasyan-dirije ki akeyi ak ranfòse kominote nou yo pa entegre kò, lespri, ak kè. Nou kwè nan tout sante. Sa vle di nou adrese ak geri maladi, men egalman enpòtan, nou jwenn nan kòz yo nan kòz yo nan travay deyò nan swen dirèk ak konsantre sou maladi sosyal yo ki dwe adrese yo reyalize vre ekite.

Swen kowòdone

Ekip swen w lan ap sipòte bezwen swen sante ou lè ou revize istwa medikal konplè ou avèk ou, ki gen ladan nenpòt dosye swen deyò sant nou an, pou kreye pi bon plan swen pou ou.

Sèvis aksesib

Pasyan yo ka rele Union Community Care pandan ouvè lè yo rele youn nan kote nou yo. Apre èdtan, pasyan yo ka rive jwenn founisè a ki ka ede avèk nenpòt bezwen medikal ijan. Pasyan yo ka konekte tou ak ekip swen yo a nenpòt ki lè nan pòtal pasyan an.

Kalite ak sekirite

Kalite swen sante se yon dwa, se pa yon privilèj. Priyorite nou se adrese, mezire, epi reponn a tout eksperyans pasyan yo. Tanpri imèl quality.compliance@unioncomcare.org si ou ta renmen ban nou kado a nan fidbak.