Chăm sóc nha khoa

union_cc_team_care_graphic_for_web_4_22_rev

Dịch vụ chăm sóc răng miệng

 • Làm sạch
 • Exams
 • Tia X
 • Trám Sealant
 • Trám răng sâu
 • Nhổ răng
 • Ống tủy
 • Chăm sóc đặc biệt
 • Tư vấn, giáo dục và hướng dẫn sức khỏe
 • Kiểm tra nha khoa, làm sạch và đánh véc ni florua cho trẻ em từ 5 tuổi trở xuống khi khám bệnh
 • Quyền truy cập Hiệu thuốc tại chỗ