Hiệu thuốc Lebanon

Nhà thuốc chăm sóc cộng đồng Union

Tiết kiệm Chương trình 340B

Chương trình 340B yêu cầu các Trung tâm Y tế Đủ điều kiện Liên bang, giống như của chúng tôi, đầu tư tất cả khoản tiết kiệm 340B vào việc chăm sóc & dịch vụ điều đó thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi đến khơi dậy sự bình đẳng thông qua chăm sóc sức khỏe do bệnh nhân lãnh đạo, nhằm chào đón và củng cố cộng đồng của chúng ta bằng cách tích hợp cơ thể, tâm trí và trái tim. Sau khi cung cấp cho bệnh nhân của chúng tôi quyền sử dụng thuốc giá cả phải chăng, bao gồm cả thông qua Chương trình Phiếu thưởng Dược phẩm của chúng tôi, chúng tôi sử dụng khoản tiết kiệm 340 tỷ còn lại để cung cấp các dịch vụ quản lý chăm sóc và hỗ trợ xã hội, bao gồm điều phối các nguồn lực y tế cộng đồng và các dịch vụ xã hội. Tìm hiểu thêm tại đây.