Taageerada Bulshada

Waxaan aaminsanahay caafimaadka oo dhan

Daryeelka Bulshada ee Union, ujeedadayadu waa inaan ku dhalino sinaan adeegsi daryeel caafimaad oo bukaanku hogaamiyo oo soo dhaweynaya isla markaana xoojinaya bulshooyinkeena iyadoo la isku dhafayo jirka, maskaxda, iyo qalbiga. Maaddaama aan nahay Guriga Caafimaadka ee Bukaanka, waxaan bixinnaa hanaan loo dhan yahay oo lagu bixiyo adeegyo daryeel caafimaad oo ka tarjumaya dhaqamada, qiyamka, iyo baahiyaha shakhsiyaadka aan u adeegno. Horumarkeena kooxaha daryeelka si taxaddar leh u daryeela bukaannadooda una yimaadda bulshadeena leh khibrado u gaar ah iyo sooyaal dhaqamo kala duwan.

In kasta oo Ururka Daryeelka Bulshada ee Union ay lacag ka qaadaan adeegyada daryeelka caafimaad ee aan bixinno, waxaa jira habab badan oo lacag-bixinno kala duwan ah oo ka dhigaya in adeegyadeennu ay bukaanku u awoodaan. Waxaan daryeelnaa bukaanada aan lahayn caymis, caymis ganacsi, Caawinaad Caafimaad * ama Medicare. Kuweena Barnaamijka Qiime dhimista Waxay bixisaa qiime dhimis ama lacag aan rasmi ahayn oo loogu talagalay adeegyada caafimaadka iyo kahortagga ilkaha ee laga bixiyo xarumahayaga iyadoo lagu saleynayo dakhliga qoyska iyo cabirka.

Si aad u hesho daryeel caafimaad oo degdeg ah ama ilkaha ah, wac mid ka mid ah goobahayaga ballamo isku maalin ah ama maalinta xigta. Walaac caafimaad oo deg deg ah saacadaha kadib, wac mid ka mid ah meelahayaga si aad ula hadasho adeeg bixiyaha heeganka ah. Xaaladda degdegga ah ee caafimaadka, garaac 911.

Adeegyada Taageerada Bulshada:
  • Maareynta daryeelka kalkaalisada
  • Adeegyada duulista
  • U doodista bukaanka
  • Caawinta qoxootiga / soogalootiga shaqsiyaadka iyo qoysaska
  • Ku xirida adeegyada taageerada bulshada
  • Isuduwidda daryeelka, oo ay kujiraan waxbarashada caafimaadka, dib u eegista daawada, iskuduwida daryeelka takhasuska leh, u gudubka maaraynta daryeelka, iyo qorsheynta daryeelka sare
  • Caawinta dalbashada caymiska caafimaadka
  • Wareegyada fayoqabka, oo ay ku jiraan daryeelka shaqsiyeed, waxbarashada kooxeed, iyo taageerada asxaabta