Daryeelka Caafimaadka Qoyska

Waxaan aaminsanahay caafimaadka oo dhan

Daryeelka Bulshada ee Union, ujeedadayadu waa inaan ku dhalino sinaan adeegsi daryeel caafimaad oo bukaanku hogaamiyo oo soo dhaweynaya isla markaana xoojinaya bulshooyinkeena iyadoo la isku dhafayo jirka, maskaxda, iyo qalbiga. Maaddaama aan nahay Guriga Caafimaadka ee Bukaanka, waxaan bixinnaa hanaan loo dhan yahay oo lagu bixiyo adeegyo daryeel caafimaad oo ka tarjumaya dhaqamada, qiyamka, iyo baahiyaha shakhsiyaadka aan u adeegno. Horumarkeena kooxaha daryeelka si taxaddar leh u daryeela bukaannadooda una yimaadda bulshadeena leh khibrado u gaar ah iyo sooyaal dhaqamo kala duwan.

In kasta oo Ururka Daryeelka Bulshada ee Union ay lacag ka qaadaan adeegyada daryeelka caafimaad ee aan bixinno, waxaa jira habab badan oo lacag-bixinno kala duwan ah oo ka dhigaya in adeegyadeennu ay bukaanku u awoodaan. Waxaan daryeelnaa bukaanada aan lahayn caymis, caymis ganacsi, Caawinaad Caafimaad * ama Medicare. Kuweena Barnaamijka Qiime dhimista Waxay bixisaa qiime dhimis ama lacag aan rasmi ahayn oo loogu talagalay adeegyada caafimaadka iyo kahortagga ilkaha ee laga bixiyo xarumahayaga iyadoo lagu saleynayo dakhliga qoyska iyo cabirka.

Si aad u hesho daryeel caafimaad oo degdeg ah ama ilkaha ah, wac mid ka mid ah goobahayaga ballamo isku maalin ah ama maalinta xigta. Walaac caafimaad oo deg deg ah saacadaha kadib, wac mid ka mid ah meelahayaga si aad ula hadasho adeeg bixiyaha heeganka ah. Xaaladda degdegga ah ee caafimaadka, garaac 911.

Adeegyada Daryeelka Caafimaadka Qoyska:
  • Daryeelka ka hortagga ah
  • Baadhitaanada caafimaadka, talaalada, jirdhiska, iyo Hubinta Ilmaha ee Fiican
  • Rugaha talaalka (Jadwalka tallaalka 2021 iyo Jadwalka tallaalka 2022)
  • Degdeg ah isla maalintaas / maalinta xigta daryeelka caafimaadka
  • Maareynta cudurada daba dheeraada
  • Daryeelka caafimaadka dumarka ee dumarka, oo ay ku jiraan baaritaanka kansarka ilmo galeenka iyo kansarka naasaha, baaritaanada sanadlaha ah, baaritaanka cudurada galmada lagu kala qaado, iyo colposcopy
  • Qorsheynta qoyska, oo ay ku jiraan ka hortagga uurka, la talinta uurka kahor, iyo daryeelka dhalmo la'aanta
  • Daryeelka guud ee uurka iyo dhalmada ka dib, oo ay ku jiraan daryeelka hooyada iyo canugga ee daryeel bixiyahaaga aasaasiga ah ka dib dhalashada ugu yaraan bisha ugu horreysa ee nolosha ilmahaaga
  • Wadashaqeyn khaas ah oo lala yeesho wakaaladaha bulshada ee loogu talagalay cudurka opioid isticmaalka khalkhalka kahor, inta lagu jiro, iyo kadib uurka
  • Daryeelka carruurta
  • Caafimaadka bulshada LGBTQ, oo ay ku jiraan daaweynta hoormoonka ku saleysan jinsiga
  • Caafimaadka dadka cusub
  • Caafimaadka bulshada oo cad
  • Daaweynta isticmaalka maandooriyaha
  • Helitaanka farmashiyaha goobta (kaliya Duke Street)
  • Waxbarashada caafimaadka
  • Telemedicine
  • U gudbinta daryeelka caafimaadka gaarka ah