Daryeelka Ilkaha

ururka_cc_team_care_graphic_for_web_4_22_rev

Adeegyada daryeelka ilkaha

 • Nadiifinta
 • imtixaanada
 • Raajooyin
 • Dabooleyaashu
 • Buuxinta
 • Ka saarida
 • Kaararka xididada
 • Daryeelka degdegga ah
 • La-talin caafimaad, waxbarasho, iyo hagitaan
 • Baadhitaanka ilkaha, nadiifinta, iyo varnish fluoride ee carruurta da'doodu tahay 5 iyo ka yar inta lagu jiro booqasho caafimaad
 • Gelitaanka farmashiyaha ee goobta