Daryeelka Degdegga ah ee Lubnaan

LEBANON DARYEELKA DEGDEGGA AH OO HADM U FURAN QOF WALBA 

Anaga oo ah daryeelka degdega ah ee xaafadaada, waxaanu halkan kuugu joognaa marka aad bukto oo Bixiyahaaga Koowaad aanu diyaar ahayn. Waxaan u furannahay qof walba, maalmaha shaqada iyo maalmaha fasaxa, 11 subaxnimo - 6 galabnimo, xitaa haddii aadan ahayn bukaan-socodka Daryeelka Bulshada ee Ururka.

Adeegyada Daryeelka Degdegga ah:

 • Hargab, hargab, iyo caabuq
 • Bronchitis iyo oof-wareen
 • Lalabbo, matag, iyo shuban
 • Infekshinka kaadimareenka
 • Migraines
 • Dhego
 • cune xanuun
 • Gubashada iyo finanka
 • Murqaha iyo muruqyada
 • Goyn iyo nabarro
 • Xasaasiyad
 • Qaniinyada iyo qaniinyada
 • injirta
 • Shaqada & jirka darawalka
 • Adeegyada shaybaadhka ee goobta
 • Adeegyada farmashiyaha ee goobta

(Daryeelka degdega ah: Haddii aad la kulanto xaalad caafimaad oo degdeg ah oo nafta halis gelisa sida xabad xanuun ama neefsashada oo dhib ah, waxaad u baahan doontaa inaad tagto qolka gargaarka degdegga ah beddelka Daryeelka Degdegga ah.)

Warqadaha Daryeelka Degdegga ah ee Lubnaan ES 12_22