Maqalka bukaanka
Maqalka bukaanka
          
COVID-19 & Tallaalka Hargabka

COVID-19 iyo tallaalada hargabka ayaa laga heli karaa dhammaan goobaha caafimaadka Ururka Daryeelka Bulshada - ballan looma baahna!

 

dheeraad ah halkaan ka baro.

360 Daryeel

Waxaan aaminsanahay caafimaadka oo dhan-jidhka, maskaxda, iyo wadnaha. Markaa waxaanu isku darnay 360 Care—daryeelka degdega ah ee jirada, taageerada caafimaadka dabeecadda, taageerada bulshada, daryeelka caafimaadka qoyska, daryeelka ilkaha, iyo farmashiyaha—dhammaan isku meel ama ku dhow!

Our adeegyada

La kulan Kooxdayada Bixiyeyaasha
Bixiyeyaashayada horumarka leh waxay la yimaadaan bulshooyinkeena khibrado gaar ah iyo asal dhaqameed kala duwan
Bukaanka cusub
Waxaan soo dhaweyneynaa bukaanada cusub inay nagu soo xiraan daryeelka caafimaadka qoyska, daryeelka ilkaha, caafimaadka dabeecadda, ama taageerada bulshada
Bixinta Adeegyada
Waxaan bixinaa qiime jaban ama khidmad caafimaadka iyo daryeelka ilkaha ee ka hortagga xarumahayaga, kaydinta barnaamijka 340B, iyo qiyaasta niyad wanaag

Naga caawi sidii aan u hubin lahayn in qof kasta oo ka mid ah bulshadeenna firfircoon uu heli karo daryeelka ay u baahan yihiin si ay u helaan caafimaadna u helaan.

Nalasoo

Our goobaha
1
Guriga Cadaynta Denver
240 Wadada Weyn,
- Denver, PA
Phone: (717) 947-3410
2
Efrata Hub
560 S. Wadda Akhriska
Efrata, PA
3
Dugsiga Lancaster La Academia Charter
30 North Ann wadada
Lancaster, PA
Phone: 717-299-6371
4
Lancaster Bright Side
515 Wadada Hershey
Lancaster, PA
Phone: 717-299-6371
5
Lancaster Downtown
304 Wadada Waqooyiga Biyaha
Lancaster, PA
Phone: 717-299-6371
6
Lancaster Fulton ES
225 Wadada Orange West
Lancaster, PA
Phone: 717-299-6371
7
Lancaster Grandview Plaza
802 Wadada New Holland
Lancaster, PA
Phone: 717-299-6371
8
Lancaster Reynolds MS
605 West Walnut Street
Lancaster, PA
Phone: 717-299-6371
9
Lancaster Koonfur-bari
625 Wadada Duke Street
Lancaster, PA
Phone: 717-299-6371
10
Lubnaan Ilkaha
101 South 9th Street
Lubnaan, PA
Phone: 717-450-7015
11
Caafimaadka Lubnaan
920 Church Street
Lubnaan, PA
Phone: (717) 272-2700
12
Farmashiyaha Lubnaan
920 Church Street
Lubnaan, PA
Phone: 717-325-8072
13
Daryeelka Degdegga ah ee Lubnaan
960 Church Street
Lubnaan, PA
Phone: 717-769-4744
14
Xarunta Caafimaadka Cusub ee Holland
435 Koonfurta Kinzer Avenue
Holland Cusub, PA
Phone: (717) 351-2400
15
Buurta Cusub ee Welsh ee Holland
584 Wadada Springville
Holland Cusub, Pennsylvania
Phone: 717-299-6371
Faahfaahinta Goobtayada oo dhan