सामाजिक समर्थन

हामी विश्वास गर्दछौं सम्पूर्ण स्वास्थ्य

union_cc_team_care_graphic_for_web_4_22_rev

सामाजिक समर्थन सेवाहरू

  • आवास, खाना, यातायात, र अन्य सामुदायिक स्रोतहरू फेला पार्न मद्दत गर्नुहोस्
  • उपयोगिता सहायता जडान
  • स्वास्थ्य बीमाको लागि आवेदन दिन सहयोग गर्नुहोस्
  • नर्स हेरचाह व्यवस्थापन
  • नेभिगेसन सेवाहरू
  • बिरामी वकालत
  • हाम्रो समुदायमा नयाँ आउनेहरूको लागि समर्थन
  • स्वास्थ्य शिक्षा, औषधि समीक्षा, विशेष देखभालको समन्वय, केयर व्यवस्थापनको ट्रान्जिसन, र उन्नत केयर योजना सहित हेरचाह समन्वय
  • साइटमा फार्मेसी पहुँच