दन्त चिकित्सा हेरविचार

union_cc_team_care_graphic_for_web_4_22_rev

दन्त चिकित्सा सेवाहरू

 • सफा
 • परीक्षा
 • एक्स रेहरू
 • सिलेन्ट्स
 • भरिएको
 • निकासी
 • रूट नहर
 • तत्काल हेरचाह
 • स्वास्थ्य परामर्श, शिक्षा, र मार्गदर्शन
 • चिकित्सकीय भ्रमणको क्रममा ५ वर्ष र मुनिका बालबालिकाका लागि दाँतको जाँच, सरसफाइ, र फ्लोराइड वार्निश
 • साइटमा फार्मेसी पहुँच