दन्त चिकित्सा हेरविचार
101 दक्षिण 9th स्ट्रीट
लेबनान, PA 17042
फोन: 717-450-7015
समय:
मेडिकल केयर
435 XNUMX दक्षिण किन्जर एवेन्यू
सुइट डी
न्यू हल्याण्ड, PA 17557
फोन: (717) 299-6371
समय:
दन्त चिकित्सा हेरविचार
584 स्प्रिंगभिल रोड
न्यू हल्याण्ड, PA 17046
फोन: (717) 354-4711
समय:
मेडिकल केयर
920 चर्च स्ट्रीट
लेबनान, PA 17046
फोन: (717) 272-2700
समय:
दन्त चिकित्सा हेरविचार
२240० मुख्य सडक,
सुइट ए
डेन्भर, PA 17517
फोन: (717) 947-3410
समय:
मेडिकल केयर
515१XNUMX हर्षे एवेन्यू
ल्यानकास्टर, PA 17603
फोन: 717-299-6371
समय:
चिकित्सा र दन्त चिकित्सा हेरचाह
625 दक्षिण ड्यूक स्ट्रीट
ल्यानकास्टर, PA 17602
फोन: 717-299-6371
समय:
मेडिकल केयर
802०२ नयाँ हल्याण्ड एवेन्यू
सुइट 200
ल्यानकास्टर, PA 17602
फोन: 717-299-6371
समय:
मेडिकल केयर
304 उत्तरी पानी स्ट्रिट
ल्यानकास्टर, PA 17603
फोन: 717-299-6371
समय:
मेडिकल केयर | स्कूल आधारित स्वास्थ्य केन्द्र
605 पश्चिम वालनाट स्ट्रिट
ल्यानकास्टर, PA 17603
फोन: 717-299-6371
समय:
Ent बिरामी चिन्ता: ईमेल क्वालिटी.कप्लसिएशन @unioncomcare.org
»मिडिया सम्बन्ध: ईमेल communications@unioncomcare.org