Enfòmasyon sou vaksen yo

Bay tèt ou ak kominote w yon ogmantasyon

Rete ajou sou vaksen COVID-19 ak Grip ou se yon pati enpòtan nan sante jeneral ou. Union Community Care ofri vaksen ki an sekirite epi ki teste ki ka pwoteje ou, fanmi ou ak kominote w. Vaksen COVID-19 ak Grip yo disponib nan tout lokal medikal Union Community Care pandan lè ouvè. Pa gen randevou nesesè!

Vaksen kont COVID19 ak grip 12_22

Kote ak Orè pou pran vaksen yo

Lancaster Bright Side, 515 Hershey Avenue, Lancaster
Lendi – Vandredi, 7:30 am – 5 pm

Lancaster anba lavil, 304 North Water Street, Lancaster
Lendi – Jedi, 8 am – 7 pm
Vandredi, 8 am – 5 pm

Lancaster Grandview Plaza, 802 New Holland Avenue, Suite 200, Lancaster
Lendi – Jedi, 8 am – 7 pm
Vandredi, 8 am – 5 pm

Lancaster Sidès, 625 South Duke Street, Lancaster
Lendi – Jedi, 8 am – 7 pm
Vandredi, 8 am – 5 pm

Liban Medikal, 920 Church Street, Liban
Lendi – Mèkredi, 8 am – 8 pm
Jedi, 8 am – 6 pm
Vandredi, 8 am – 5 pm

Liban Swen Ijan, 960 Church Street, Liban
Samdi ak dimanch, 11 am – 6 pm

Evènman kominotè k ap vini ak vaksen ki disponib yo

   PA College of Art & Design Evènman
   • kote yo ye: 204 North Prince Street, Lancaster (sal konferans prensipal)
   • Vaksen ki disponib: COVID-19 ak Grip
   • Dat ak lè: Mèkredi, 1ye fevriye 2023, 11 am – 1 pm
   Festival Mizik Ekite Sante 
   • kote yo ye: Crispus Attucks Community Center, 407 Howard Avenue, Lancaster
   • Vaksen ki disponib: COVID-19 ak Grip
   • Dat ak lè:
    • Vandredi, 3 fevriye 2023, 6-9 pm
    • Vandredi, 10 fevriye 2023, 6-9 pm
      Evènman Otorite Lojman Lancaster City
      • kote yo ye: 315 Susquehanna Street, Lancaster (Susquehanna Court Community Room)
      • Vaksen ki disponib: COVID-19 ak Grip
      • Dat ak lè: Madi, 21 fevriye 2023, 10 am – 12 pm
      Evènman Otorite Lojman Lancaster City
      • kote yo ye: 630 Almanac Street, Lancaster (Franklin Terrace Community Room)
      • Vaksen ki disponib: COVID-19 ak Grip
      • Dat ak lè: Mèkredi, 22ye fevriye 2023, 10 am – 12 pm