Dantè Swen

Nou kwè nan sante antye

Nan Inyon Swen Kominotè, objektif nou se eklate ekite nan swen sante pasyan-dirije ki akeyi ak ranfòse kominote nou yo pa entegre kò, lespri, ak kè. Kòm yon kay medikal ki konsantre sou pasyan, nou ofri yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti, valè, ak bezwen moun nou sèvi yo. Pwogresis nou an ekip swen yo swen pwofondman pou pasyan yo epi vini nan kominote nou an ki gen eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl.

Pandan ke Union Community Care chaje frè pou sèvis swen sante nou bay yo, gen anpil diferan metòd peman ki kenbe sèvis nou yo abòdab pou pasyan yo. Nou pran swen pasyan ki pa gen okenn asirans, asirans komèsyal, Asistans Medikal * oswa Medicare. Nou Tarif Pwogram Tarif glisman ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis dantè medikal ak prevantif yo ofri nan sant nou yo ki baze sou revni nan kay la ak gwosè.

Pou swen medikal oswa dantè ijan, rele youn nan kote nou yo pou randevou menm jou a oswa jou kap vini an. Pou enkyetid medikal ijan apre èdtan, rele youn nan kote nou yo pale ak yon founisè sou-apèl. Nan ka yon ijans medikal, rele 911.

Sèvis Swen Dantè:
  • Egzamen
  • Ijan menm jou / pwochen jou swen dantè
  • X-reyon
  • Pwofilaktik (netwayaj)
  • Fillings
  • Ekstraksyon yo
  • Kanal rasin Anyè yo
  • Sele
  • Edikasyon Sante
  • Dantè tès depistaj, netwayaj ak fliyò vèni pou timoun ki gen laj 5 ak anba pandan yon vizit medikal