Opòtinite pou karyè

Misyon, vizyon, ak modèl swen nou an

Nan Union Community Care, objektif nou se deklanche ekite atravè swen sante ki ap dirije pa pasyan ki akeyi ak ranfòse kominote nou yo nan entegre kò, lespri ak kè atravè swen 360 - swen ijan pou maladi, sipò sante konpòtmantal, sipò sosyal, swen medikal fanmi, swen dantè, Ak yon famasi —tout nan menm zòn nan oswa tou pre 11+ lokal nou yo atravè Lancaster ak Liban.

Nou anvizaje kominote vibran e an sante ki sipòte pa swen sante enklizif ki anbrase kilti, bezwen ak valè inik chak pasyan, epi ki ankouraje yo fè chwa ki bon pou sante ki ankouraje byennèt yo ak byennèt lòt moun.

Nou kwè nan sante antye. Sa vle di nou adrese ak geri maladi men egalman enpòtan, nou travay nan sa ki lakòz sa ki lakòz yo, mal yo sosyal ki dwe adrese yo reyalize vre ekite.

Nou koute, aprann, ak anbrase lavi konplèks ak fòs inik pasyan nou yo, epi nou travay di pou kraze tout baryè nan swen. Sa vle di nou gade nan yon lantiy de baz. Nou konekte ak kominote nou an paske nou yo kominote nou an. Nou chak se yon vwazen, yon zanmi, yon manm fanmi, e ansanm, nou se yon sant sante kominotè ou fè konfyans.

Nou wè ou!

Nou konprann objektif nou kòm yon sant sante kominotè fonse ak fonse atravè swen 360.

Nou envesti resous nou yo nan anplwaye yo atravè salè avanse, benefis, bonis, ak lòt envestisman anplwaye yo.

Nou konnen enpòtans ki genyen nan orè travay fleksib ak reyèl ak esansyèl balans travay / lavi.

Nou genyen ekip ki aliye ak otorize yo—nou konprann poukisa travay nou enpòtan, nou renmen travay nou, nou sipòte travay lòt, epi nou wè enpak ak valè travay kolektif nou an—pasyan ki an sante ak kominote vibran.

Nou wè ou, ak travay ou a enspire nou. Nou ta renmen pou w aplike pou w rantre nan ekip nou an!

Nou ap ofri tou entèvyou pou tout moun pozisyon ouvè chak Mèkredi soti 11 am - 1 pm nan biwo administrasyon nou an, ki chita nan 812 North Prince Street, Lancaster.

Union Community Care se yon Anplwayè Opòtinite Egal.