Rankontre konsèy administrasyon nou yo

Antanke Sant Sante ki kalifye federalman, 51% nan Konsèy Direktè volontè nou yo se pasyan Union Community Care. Sa vle di nou gen yon konbinezon ekstraòdinè de lidè kominotè ki konprann epi anbrase lavi konplèks ak fòs inik ak travay di pou kraze tout baryè nan swen.

Komite dirijan

Alisa Jones - Prezidan & CEO - Inyon Kominote Swen

David R. Kreider - Chèz Wellspan Ephrata

James M. Cox - Vis Prezidan - Kominote Volontè

Mike Cormany - Trezorye - Kominote Volontè

Cindy Stewart - Sekretè - Kominote Premye Fon

Manm Komisyon Konsèy

Brian Burgess - Penn Medsin Lancaster Sante Jeneral

Theodora M. Chairsell - Emeritus - Volontè kominotè

Stephen W. Cody - Emeritus - Cody & Pfursich

Denise Elliott - McNees Wallace & Nurick

Vince Glielmi, DO Emeritus - Volontè kominotè

Cesar Liriano 

Jacqueline McCain - Volontè kominotè

Stu Metzler - Tristarr Anplwaye

Rodney Redcay - Sèvis REAL Kominote Lavi; Majistra nan Denver, PA

Yalonda Rice - American Cancer Society

Heidi Shirk - Biwo Asistans Konte Lancaster

Bob soulye - Kominote Volontè

Jannat Veras - Jannat Bote Design

Cornell Wilson