Pasyan Pòtal
Pasyan Pòtal

Nou kanpe pou ou.

Vaksen kont kovid-19

Kounye a n ap vaksen tout timoun (5+), adolesan, ak granmoun – menm si ou pa pasyan. Vaksen Moderna, Pfizer, oswa Johnson & Johnson disponib pou premye, dezyèm, twazyèm, oswa dòz rapèl, selon bezwen sante ou. Rele 717-299-6371 pou pran yon randevou pou vaksen nan youn nan sant nou yo.

Fòs nan Inite

Fizyon Lancaster Sant Sante & Welsh Mountain Sante Sant te bati sou fondasyon an nan inite. De Sant Sante Federal Kalifye nou yo te kwè ke ansanm, nou ta kanpe pi fò pou kominote nou yo pa ini misyon nou yo, rasin, ak sèvis pou nou ka bay swen sante aksesib, abòdab, ak ekitab.

Nou sèvis

Rankontre ekip nou an ki gen Founisè
Founisè pwogresis nou yo vini nan kominote nou an ak eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl
Pasyan nouvo
Nou akeyi nouvo pasyan pou konekte avèk nou pou swen medikal fanmi, swen dantè, sante konpòtmantal, oswa sipò sosyal.
Tarif Pwogram Tarif glisman
Nou ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis medikal ak prevantif dantè ofri nan sant nou yo

Ede nou asire tout moun nan kominote vibran nou yo gen aksè a swen yo bezwen pou yo ka rete an sante.

Donate

Nou kote
1
Lancaster anba lavil
304 North Dlo Street
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
2
Lancaster Reynolds MS
605 West Walnut Street
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
3
Lancaster Sidès
625 South Duke Street
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
4
Lancaster Bright Side
515 Hershey Avenue
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
5
Lancaster Grandview Plaza
802 New Holland Avenue
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
6
Denver Deklarasyon House
240 Main Street,
Denver, PA
Telefòn: (717) 947-3410
7
Liban Downtown Medikal
920 Legliz Street
Liban, PA
Telefòn: (717) 272-2700
8
New Holland Sant Sante
435 South Kinzer Avenue
New Holland, PA
Telefòn: (717) 351-2400
9
Liban Downtown Dantè
101 South 9th Street
Liban, PA
Telefòn: 717-450-7015
10
New Holland Welsh Mountain
584 Springville Road
New Holland, PA
Telefòn: (717) 354-4711
Tout detay kote nou ye a