Pasyan Pòtal
Pasyan Pòtal
          
Vaksen kont COVID-19 ak Grip

Vaksen COVID-19 ak Grip disponib nan tout lokal medikal Union Community Care – pa gen randevou nesesè!

 

Aprann plis isit la.

360 Swen

Nou kwè nan sante antye—kò, lespri ak kè. Se konsa, nou te entegre 360 ​​Care—swen maladi ijan, sipò sante konpòtmantal, sipò sosyal, swen medikal fanmi, swen dantè, ak yon famasi—tout nan menm zòn nan oswa tou pre!

Nou sèvis

Rankontre ekip nou an ki gen Founisè
Founisè pwogresif nou yo vini nan kominote nou yo ak eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl
Pasyan nouvo
Nou akeyi nouvo pasyan pou konekte avèk nou pou swen medikal fanmi, swen dantè, sante konpòtman, oswa sipò sosyal
Peman pou Sèvis yo
Nou ofri yon pousantaj rabè oswa frè pou sèvis dantè medikal ak prevantif nan sant nou yo, ekonomi pwogram 340B, ak yon estimasyon bòn fwa.

Ede nou asire tout moun nan kominote vibran nou yo gen aksè a swen yo bezwen pou yo ka rete an sante.

Fè yon don

Nou kote
1
Denver Deklarasyon House
240 Main Street,
Denver, PA
Telefòn: (717) 947-3410
2
Ephrata Hub
560 S. Reading Road
Efrata, PA
3
Lancaster La Academia Charter School
30 North Ann Street
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
4
Lancaster Bright Side
515 Hershey Avenue
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
5
Lancaster anba lavil
304 North Dlo Street
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
6
Lancaster Fulton ES
225 West Orange Street
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
7
Lancaster Grandview Plaza
802 New Holland Avenue
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
8
Lancaster Reynolds MS
605 West Walnut Street
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
9
Lancaster Sidès
625 South Duke Street
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
10
Liban Dantè
101 South 9th Street
Liban, PA
Telefòn: 717-450-7015
11
Liban Medikal
920 Legliz Street
Liban, PA
Telefòn: (717) 272-2700
12
Famasi Liban
920 Legliz Street
Liban, PA
Telefòn: 717-325-8072
13
Liban Swen Ijan
960 Legliz Street
Liban, PA
Telefòn: 717-769-4744
14
New Holland Sant Sante
435 South Kinzer Avenue
New Holland, PA
Telefòn: (717) 351-2400
15
New Holland Welsh Mountain
584 Springville Road
New Holland, Pennsylvania
Telefòn: 717-299-6371
Tout detay kote nou ye a